Egzaminy taekwondo KS MISTRAL 2.jpgRozpoczynamy zapisy na egzamin na stopnie uczniowskie  w taekwondo CUP. Egzamin odbędzie się w dniu 16.02.2020 (niedziela) w Ośrodku Sportowym Sztygarka, ul. Górnicza 2 w Dąbrowie Górniczej. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe klub postanowił odejść od wcześniejszej formy przeprowadzania egzaminów kosztem zajęć treningowych. Będzie przeprowadzony jeden centralny egzamin z podziałem na grupy. Jest to spowodowane ograniczonym czasem dostępności sali gimnastycznej, a w konsekwencji nie było możliwości przeprowadzenia rzetelnego i profesjonalnego egzaminu. W dniu 16.02.2020 (niedziela) egzamin będzie przeprowadzany od rana do wieczora z podziałem na grupy ze względu na wiek oraz na egzaminowany stopień CUP.

Więcej informacji znajduje się w rozwinięciu wiadomości...

KOSZT EGZAMINU
Koszt egzaminu wynosi 100 zł za każdy stopień (uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje pas lub jeśli zdawało na pas z belką to otrzymuje belkę. Ponadto każdy uczestnik otrzymują certyfikat potwierdzający promocję na kolejny stopień szkoleniowy).

TERMIN ZAPISÓW i OPŁAT
Zapisów oraz opłat za egzamin należy dokonywać do dnia 07.02.2020 (piątek). Zapisów należy dokonywać na listę, która będzie dostępna przed zajęciami. Na listę należy wpisać dane uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • rok urodzenia
 • posiadany stopień CUP (wpisywać należy numery posiadanego stopnia a nie kolor posiadanego pasa).

Uwaga. Bardzo prosimy aby wpisywać dane drukowanymi literami. Czasami bardzo ciężko jest rozszyfrować pismo niektórych osób. Ponadto dane uczestnika wpisane na listę będą danymi na certyfikacie. Dlatego prosimy aby nie zmiękczać imion itp. tylko wpisywać poprawną formę. Klub nie będzie szukał poprawnej formy dla poszczególnych imion np. dla „Bartuś” bo może być też Bartek, Bartosz, Bartłomiej😉 Wpisane dane będą danymi wpisanymi na certyfikacie.

WAŻNE
Proszę przestrzegać terminów! Z uwagi na wykonanie wielu czynności związanych z przygotowaniem egzaminu termin zapisów oraz wpłat został wyznaczony do dnia 07.02.2020 (piątek). Po tym terminie klub ma tylko kilka dni aby podzielić uczestników na grupy ze względu na wiek oraz posiadany stopień CUP. Ponadto klub musi przesłać dane uczestników aby certyfikaty mogły być dostarczone do dnia przeprowadzonego egzaminu. Prosimy aby wprowadzić poprawne dane ponieważ w przypadku podania błędnych danych (egzaminowany stopień CUP itp.) odpowiedzialność za nie lub ewentualne dodatkowe koszty za przysłanie poprawnego certyfikatu ponoszą rodzice. Zapisy oraz opłata na egzamin dokonywana po wyznaczonym terminie wynosi 150 zł. Klub za wysłanie po terminie kolejnych list egzaminacyjnych obciążany jest dodatkową opłatą, które są związane z pojedynczym drukiem, kosztami wysyłki itp. Ponadto klub nie gwarantuje, że certyfikat dotrze do dnia egzaminu w przypadku zapisania i dokonania opłat po wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji uczestnik może otrzymać certyfikat w innym terminie.

Klub nie będzie zapisywał uczestników na egzamin, którzy wpisali się tylko na listę bez dokonania opłaty w wyznaczonym terminie ponieważ w dniu 07.02.2020 zostaną przesłane listy uczestników.

STRÓJ i SPRZĘT
Obowiązującym strojem podczas egzaminu jest koszulka klubowa (dla wszystkich uczestników) oraz spodenki do kickboxingu (dotyczy osób, które rozpoczęły treningi przed wrześniem 2019). Osoby, które rozpoczęły treningi od września 2019 mogą posiadać inne spodenki sportowe. Uczestnicy przychodzący na egzamin w innych koszulkach niż klubowa oraz spodenki inne niż do kickboxingu nie będą dopuszczane do egzaminu. Spodnie długie, dresowe, spodenki piłkarskie, rekreacyjne, kąpielowe, szorty oraz koszulki w kwiatki, kropki, z kaczorem Donaldem, z cekinami itp. itd. nie są strojem do kickboxingu.

Na egzamin należy także zabrać sprzęt do treningu:

 • Młodzik - 4-6 lat (roczniki 2014, 2015, 2016) - nie dotyczy
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2013, 2012, 2011) - rękawice oraz ochraniacz na zęby
 • Kadet - 10-12 lat (roczniki 2010, 2009, 2008) - rękawice, ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza chłopcy, ochraniacze piszczeli (dotyczy osób, które rozpoczęły treningi przed wrześniem 2019)
 • Junior młodszy - 13-15 lat (roczniki 2007, 2006, 2005) - rękawice, ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza chłopcy, ochraniacze piszczeli (dotyczy osób, które rozpoczęły treningi przed wrześniem 2019)
 • Junior i Senior - 16 i więcej (roczniki 2004 i starsi) - rękawice, ochraniacz na zęby, ochraniacz krocza chłopcy, ochraniacze piszczeli (dotyczy osób, które rozpoczęły treningi przed wrześniem 2019)

GODZINA EGZAMINU
Egzamin rozpoczynamy od najmłodszych roczników do najstarszych. Godziny egzaminu zostaną podane po zakończeniu zapisów na egzamin tj. po 07.02.2020. Grupy wiekowe zostaną podzielone na podgrupy ze względu na egzaminowany stopień CUP. Uczestnicy będą wpuszczani na salę gimnastyczną po wyczytaniu z listy. Do momentu wyczytania uczestnicy czekają przed salą. Prosimy aby osoby z grup, które będą miały egzamin w godzinach późniejszych nie wchodziły na salę. Wcześniejsze grupy pod koniec swojego egzaminu będą miały uroczyste rozdanie certyfikatów, na które będą mogli wejść rodzice. Uroczyste rozdanie będzie trwało ok 15 min.

PODZIAŁ GRUP
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe wśród, których zostaną utworzone podgrupy ze względu na egzaminowany stopień CUP. Ilość podgrup jest uzależniona od ilości zdających osób.

 • Młodzik - 4-6 lat (roczniki 2014, 2015, 2016)
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2013, 2012, 2011)
 • Kadet - 10-12 lat (roczniki 2010, 2009, 2008)
 • Junior młodszy - 13-15 lat (roczniki 2007, 2006, 2005)
 • Junior i Senior - 16 i więcej (roczniki 2004 i starsi)

Przykład: Grupa Młodzik (7-9 lat) może być podzielona na osobne podgrupy, które będą zdawały egzamin w innych godzinach:

 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2013, 2012, 2011) – zdający od 10 cup do 9.3 cup
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2013, 2012, 2011) – zdający od 8 cup do 7.3 cup
 • Młodzik - 7-9 lat (roczniki 2013, 2012, 2011) – zdający od 6 cup do 5.3 cup

Nie ma możliwości aby zdawać egzamin z inną grupą. Każda grupa będzie posiadała inne wymagania egzaminacyjne, które są uzależnione od wieku oraz stopnia na który będzie się zdawało. Dlatego prosimy aby nawet nie próbować wywierać nacisków na klub i nie próbować „przemycać” uczestnika na inną grupę. Klub nie będzie robił wyjątków ze względu na chęć dbania o rzetelność i jakość przeprowadzanych egzaminów. Uczestnik, który w ostatniej chwili z przyczyn nagłych i losowych nie będzie mógł podejść egzaminu w wyznaczonym terminie ze swoją grupą będzie musiał podejść do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.  Klub także nie wyznacza indywidualnych terminów egzaminu.

Do egzaminu może przystąpić każda osoba trenująca. Wymagania na poszczególne stopnie będą do pobrania ze strony klubowe. Wymagania egzaminacyjne będą się różniły od siebie. Osoby zdające na wyższe stopnie będą posiadały większy zakres materiału do opanowania. Oprócz tego zakres materiału będzie inny dla młodzików, a inny dla kadetów, juniorów młodszych itd.

Przykład: dziecko z grupy kadet (10-12 lat) zdające na biały pas – 10 CUP będzie miało większy zakres materiału do opanowania od dziecka z grupy młodzik (4-9 lat), które też zdaje na biały pas – 10 CUP

ZAGADNIENIA
Zagadnienia do egzaminu będą do pobrania ze strony klubowej. Zagadnienia będą podzielone ze względu na wiek oraz egzaminowany stopień CUP. Poza samym egzaminem, na którym trzeba będzie wykazać się z teorii i praktyki na ocenę egzaminu będą miały też wpływ inne czynniki:

 • zaangażowanie podczas treningów
 • systematyczność w uczęszczaniu na treningi
 • dyscyplina podczas treningu
 • punktualność
 • udział w zawodach

Mimo wszystko do egzaminu należy podchodzić „na luzie”. Nie jest to szkoła. Wiadomo, że szczególnie dzieci różnie reagują na wszelkiego rodzaju sprawdziany. Dlatego na wynik egzaminu ma wpływ również całoroczna postawa uczestnika podczas treningu.

Natomiast osobom, które zdają na wyższe stopnie oraz osobom starszym będzie poświęcona większa uwaga. Jest to spowodowane tym, iż w przeszłości podczas egzaminów wielokrotnie ich wiedza z powodu ograniczonego czasu nie zawsze była weryfikowana w dostatecznym stopniu. Spowodowało to, iż coraz częściej i coraz więcej osób przychodziło na egzamin nieprzygotowanym.

PODZIAŁ STOPNI:

Stopnie uczniowskie młodzieżowe - 20 stopni
(młodzicy, kadeci - roczniki 2008-2016):

10 cup- biały pas
9.1 cup- biały pas z jedną żółtą belką
9.2 cup – biały pas z dwoma żółtymi belkami
9.3 cup – biały pas z trzema żółtymi belkami
8 cup- żółty pas
7.1 cup- żółty pas z jedną zieloną belką
7.2 cup – żółty pas z dwoma zielonymi belkami
7.3 cup – żółty pas z trzema zielonymi belkami
6 cup- zielony pas
5.1 cup- zielony pas z jedną niebieską belką
5.2 cup – zielony pas z dwoma niebieskimi belkami
5.3 cup – zielony pas z trzema niebieskimi belkami
4 cup- niebieski pas
3.1 cup- niebieski pas z jedną czerwoną belką
3.2 cup – niebieski pas z dwoma czerwonymi belkami
3.3 cup – niebieski pas z trzema czerwonymi belkami
2 cup- czerwony pas
1.1 cup- czerwony pas z jedną czarną belką
1.2 cup – czerwony pas z dwoma czarnymi belkami
1.3 cup – czerwony pas z trzema czarnymi belkami 

Stopnie uczniowskie seniorskie - 10 stopni
(juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy - roczniki 2007 i starsze)

10 cup- biały pas
9 cup- biały pas z żółtą belką
8 cup- żółty pas
7 cup- żółty pas z zieloną belką
6 cup- zielony pas
5 cup- zielony pas z niebieską belką
4 cup- niebieski pas
3 cup- niebieski pas z czerwoną belką
2 cup- czerwony pas
1 cup- czerwony pas z czarną belką

ZAGADNIENIA

MŁODZIK - roczniki 2016, 2015, 2014

MŁODZIK - roczniki 2013, 2012, 2011

KADET- roczniki 2010, 2009, 2008

JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR, SENIOR, MASTERS - roczniki 2007 i strarsi

Poniżej przedstawiamy podział grup na egzamin na stopnie uczniowskie w taekwon-do, który odbędzie się dnia 16.02.2020 r. (niedziela) w Ośrodku Sportowym Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, ul. Górnicza 2 (Nie pomylić ze szkołą Sztygarka. Ośrodek Sportowy znajduje się po drugiej stronie ulicy naprzeciwko szkoły). Prosimy aby zapoznać się z informacjami poniżej:

 • Grupa 1 - Młodzik  roczniki 2016, 2015 (wszystkie stopnie) - od 8:00 do 9:00
 • Grupa 2 - Młodzik roczniki 2014 (wszystkie stopnie) - od 9:00 do 10:00
 • Grupa 3 - Młodzik roczniki 2013, 2012, 2011 (zdający na 10 CUP) -  od 10:10 do 11:10
 • Grupa 4 - Młodzik roczniki 2013, 2012, 2011 (zdający od 9.1 do 7.3 CUP) - 11:15 do 12:30
 • Grupa 5 - Kadeci roczniki 2010, 2009, 2008  (zdający od 10 do 9.3 CUP) - 12:40 do 14:00
 • Grupa 6 - Kadeci roczniki 2010, 2009, 2008  (zdający od 8 do 3.3 CUP) - 14:00 do 15:30
 • Grupa 7 - Juniorzy młodsi, Juniorzy, Seniorzy - roczniki od 2007 (zdający od 10 do 9 CUP) - 15:30 do 16:45
 • Grupa 8 - Juniorzy młodsi, Juniorzy, Seniorzy - roczniki od 2007 (zdający od 8 do 1 CUP) - 16:45 do 18:45

Podane godziny są godzinami szacowanymi i mogą ulec przesunięciu. Na egzamin należy stawić się na swoją grupę i wyznaczoną godzinę. W przypadku spóźnienia lub przyjścia na niewłaściwą grupę taka osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu. Klub nie będzie robił od tego wyjątków!

Prosimy aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu: wymagany strój, rękawice, ochraniacze, zagadnienia do nauki itp. Ponadto planowane jest uroczyste wręczenie pasów oraz certyfikatów pod koniec egzaminu, na który wstęp będą mieli rodzice. Dlatego prosimy aby grupy, które czekają na swój egzamin nie wchodziły na salę po zakończonym egzaminie grupy wcześniejszej. Wejście na salę będzie tylko możliwe po wyczytaniu z listy uczestników.

Lista uczestników egzaminu z podziałem na grupy i godziny będzie dostępna przed zajęciami do piątku 14.02.2020 r. W przypadku wątpliwości można sprawdzić, do której grupy jest wpisany uczestnik.

« wróć

facebook

Następne zawody

Mistral Winter Cup

9.01.2022

Mistral Winter Cup, Będzin 2022 - PLAKAT.jpg

Nowy Nabór 2022

KS MISTRAL - Nowy Nabór 2022.jpg

tyg
dni
godz
min
sek

Współpraca

logo PZKB 1.jpgITF Poland LOGO 1.jpg

Ciekawe strony

5 palcowAZ-COM Mistral Camp.jpg logo.jpg

 

GEBSTAR-logo-RGB-72dpi.jpg Logo_ET_png.jpg

Miasta oraz Gminy współfinansujące i wspierające działania Klubu Sportowego Mistral

dąbrowa górnicza herb.jpg

Dąbrowa Górnicza

herb_bedzin.jpg

Powiat Będziński

wojkowice herb.jpg
Wojkowice

herb psary (1).jpg
 
Gmina Psary

logo_kolor_pion_PL-01.jpg

 

                           MISTRAL SUMMER CAMP

2021

Mistral Summer Camp 2021.jpg